12032020_Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia