15032020_opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok