18032020_Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020