19052020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01