19052020_Opatrenie_ÚVZSR_OLP_4085_2020_hromadne_podujatia_19.5.2020