20032020_Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom