20052020_Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_elektivne_operacie_priazniva_epidemiologicka_situacia