D-3227-9455-2019_oznamenie o zacati stavebneho konania_SO 01 Hrube terenne upravy_SO 02 Komunikacie a spevnene plochy_Technicka infrastruktura obce Miloslavov_investor Ismont sro