Analýza základných požiadaviek na dobudovanie ZŠ AD