Dohoda_o_uprave_niektorych_prav_a_povinnosti_PINO_OBEC_ORGANIKA