VZN_2_2021_o_podmienkach_poskytovania_dotacii_z_rozpoctu_obce