Zásady_preberania_miestnych_komunikácií_a_verejného_osvetlenia_do_majetku_obce_od_01012024