Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_Jergencova_Andrea