Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_Soretinova_Veronika