Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Ružová záhrada