Kultúra

Zoznam plánovaných akcií na rok 2022

Apríl
9.4.2022 - Hokejbalový turnaj - Miloslavov
23.4.2022 - Deň Zeme – jarné upratovanie obce
30.4.2022 - Stavanie mája

Máj
6.5.2022 - Deň matiek
7.5.2022 - Športový deň pre deti + kino
7.5.2022 - Nohejbalový turnaj PEDRO CUP 2022
21.5.2022 - Medzinárodný deň múzeí - akcia v múzeu
28.5.2022 -  2. ročník súťaže vo varení guláša

Jún
4.6.2022 - Medzinárodný deň detí
22.6.2022 - Svetový deň darovania krvi
25.6.2022 - Deň obce Miloslavov

Júl
23.7.2022 - Kino pre dospelých - zrušené z technických príčin

August
20.8.2022 - Kino pre deti

September
24.9.2022 - MILFEST 2022

Október
30.10.2022 - Vyrezávanie tekvíc

November
26.11.2022 - Rozsvietenie vianočného stromčeka v časti Miloslavov
27.11.2022 - Rozsvietenie vianočného stromčeka v časti Alžbetin Dvor 

December
04.12.2022 - Vianočné trhy a Mikuláš

Všetky plánované akcie obce sú predbežné, budú upravované podľa aktuálnych protipandemických opatrení.

Šport a rekreácia

Šport a rekreácia

Vážení priatelia športu,
občianske združenie Športový klub obce Miloslavov sa opäť v roku 2021 uchádza o 2% podielu zaplatenej dane za uplynulé obdobie. Daňová asignácia je výrazným podporným prostriedkom v činnosti nízkorozpočtových a neziskových organizácií akým je aj náš športový klub. Aj vďaka takto získaným finančným prostriedkom dokážeme čiastočne pokryť náklady spojené s napĺňaním poslania a cieľov športového klubu a v neposlednom rade sa snažíme finančne odbremeniť najmä obec Miloslavov. Získané finančné prostriedky sa snažíme investovať najmä do rekonštrukcie a údržby športovísk v Rekreačno-športovom centre obce Miloslavov. Dovoľte, aby som sa v závere poďakoval v mene členov Športového klubu obce Miloslavov všetkým za podporu a pomoc pri napĺňaní poslania a cieľov nášho združenia.

Mgr. Martin Sitiar
predseda výkonného výboru ŠK Miloslavov

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 30868106
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Obchodné meno (názov): Športový klub obce Miloslavov
Sídlo: Športová ulica 1374/18, 900 42 Miloslavov

 

Okolie obce

Mikroregión Pridunajsko

Mikroregión Pridunajsko bol založený v roku 1998, ako celok ho tvorí šesť obcí – Dunajská Lužná, Rovinka, Miloslavov, Kalinkovo, Hamuliakovo a Most pri Bratislave.

Rozprestiera sa na juhozápadnom Slovensku, v podunajskej nížine, v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Mikroregiónom preteká druhý najvýznamnejší veľtok Európy – Dunaj, na ktorom bolo vytvorené pre oblasť dôležité „Vodné dielo Gabčíkovo“. Od roku 1998 je toto územie vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť „Dunajské Luhy“ s výskytom vzácnych a ohrozených vodných rastlín, živočíchov, najmä vodného vtáctva. Oblasť sa zaraďuje medzi medzinárodne významné mokrade.

Rozvoj turistiky v tomto regióne stúpol vďaka blízkosti „Vodného diela Gabčíkovo“. Povedľa Hrušovskej zdrže (563 ha), na ochrannej protipovodňovej hrádzi vedie medzinárodná cyklistická trasa Passau – Komárno. Vodná plocha sa využíva na rozmanité druhy vodných športov, ktoré tu možno pestovať, alebo na pokojný rybolov, či člnkovanie.

Na ploche Mikroregiónu sa nachádza viacero jazier, z nich najvýznamnejšie sú jazero v Rovinke a jazero nazývané „Malá voda“ v obci Dunajská Lužná, ktoré sú v letných mesiacoch s obľubou veľmi navštevované prevažne turistami z Bratislavy, ktorí sem prichádzajú práve kvôli relaxovaniu a aktívnemu využitiu sa pri vode.

V obci Miloslavov bolo nedávno otvorené múzeum bohatej histórie Podunajska, kde si môžu návštevníci pozrieť expozíciu z priebehu dejín, vývoja života obyvateľov Mikroregiónu. V roku 2005 sa zrealizovala stavba regionálnej cyklistickej cesty zo Senca až do Hamuliakova, ktorá sa pri obci Kalinkovo napája na medzinárodnú cyklistickú trasu. Touto cyklistickou cestou sa prepojili Slnečné jazerá v Senci s pridunajským regiónom, čo má nesporne veľký význam nielen pre vyznávačov cykloturistiky, ale všeobecne.

Pridunajsko je také malé športové dejisko, športové vyžitie tu môže mať veľa rôznych podôb. Nachádzajú sa tu rozmanité športoviská, tenisové kurty, futbalové štadióny, je tu i možnosť jazdy na koňoch a mnohé iné.

Umenie taktiež nejde bokom, v Dunajskej Lužnej sa nachádza i stála prírodná galéria rezbárskeho umenia a expozícia umeleckého kováčstva. Po športových, kultúrnych, či turistických aktivitách čaká návštevníkov príjemné posedenie pri miestnych typických  gastronomických špecialitách.

Tieto atribúty svedčia o čoraz väčšej atraktívnosti „Mikroregiónu  Pridunajsko“ a jeho blízkeho či vzdialenejšieho okolia.

Srdečne Vás k nám pozývame a prajeme príjemné prežitie voľného času.

Milan Baďanský
predseda Mikroregiónu Pridunajsko

https://www.dunajskaluzna.sk/
https://www.obecrovinka.sk/
https://www.obeckalinkovo.sk/
https://www.obechamuliakovo.sk/
https://www.mostpribratislave.sk/