Dohoda spoluvlastníkov na podanie spoločného priznania