Informácia pre vlastníkov nehnuteľností v Miloslavove