Postup pri podávaní žiadosti o zriadenie VB a NZ_marec_2023