Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie