Informácia pre voliča o podmienkach práva hlasovať v referende