Zverejnenie_počtu_obyvateľov_ku_dňu_vyhlásenia_volieb_do_samosprávy_obcí