OÚ-SC-OSZP2019017102VY-29Ke_SO 3 prípojka a rozvod vody_SO 4 splaskova kanalizacia a CS_Pozberova uprava a skladovanie ovocia_Danubius Fruct sro