OU_SC_PLO_2019_015946_4_Ma_Nariadenie_konania_o_zacati_pozemkovych_uprav