• 27. februára 2023
  • 22:00
  • Miloslavov, Alžbetin Dvor

Oznamujeme občanom, že Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s., (ďalej len „BVS“) ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, preruší dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu v oblasti Miloslavov a Alžbetin Dvor v nasledovných termínoch:

I.
Plánovaný začiatok prerušenia : 27. 2. 2023 od 22:00 hod. 
Plánovaný čas ukončenia prerušenia : 28. 2. 2023 do 06:00 hod.

II.
Plánovaný začiatok prerušenia : 28. 2. 2023 od 22:00 hod.
Plánovaný čas ukončenia prerušenia : 1. 3. 2023 do 06:00 hod.

BVS si dovoľuje požiadať odberateľov v dotknutých oblastiach o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si upraviť primerané zásoby vody.

Oznamenie_prerusenie_dodavky_vody