3451-1631-2023-Ra_oznamenie o zacatiuzemneho konania_FTTH SC Miloslavov IBV Platanova Brezova Situacia stavby FTTH SC Platanova Brezova