D-3751-3219-2022 RZ20-VI, Komunikácie a spevnené plochy