OU.SC-OSZP-2023-015422-011_Stavebné povolenie_SO 02 Verejný vodovod a prípojky_SO 03 Verejná kanalizácia a prípojky_Technická infraštruktúra Obec Miloslavov Lokalita RZ19-V