4669-8517-2020Ra_oznamenie o zacati uzemneho konania_FTTH_SVC_IBV Miloslavov_Ceresnova Alej_situacia_FTTH SC_IBV Miloslavov Ceresnova Alej