4866-5993-2024-Ra_FTTH SC Miloslavov IBV Vínna Alej_oznámenie o začatí územného konaniaSituácia stavbyFTTH SC IBV Vínna Alej