4990-7199-2024_oznámenie o začatí územného konania_FTTH SC Miloslavov Alžbetin Dvor IBV LifkovaSituácia stavby FTTH SC Miloslavov IBV Lifkova