4990-7755-2024_územné rozhodnutie_FTTH SC Miloslavov Alžbetin IBV LifkováSituácia stavby FTTH SC_IBV Lifková