D-5535-1215-2023-Ra_IBV Alžbetka v Alžbetinom Dvore_SO-301 1 Komunikácie a chodníky_oprava zrejmej nesprávnosti stavebného povolenia D-4840-11080-2020 -Ra