D5030-12178-2023-Ra_oznámenie o začatí stavebného konania_ SO 01 Komunikácie spevnené plochy _Technická infraštruktúra Miloslavov RZ 19-V