Zadanie VV - DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY - rozpočet + VV