Email_adresa_na_doručenie_žiadostí_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu_k_voľbám_prezidenta_SR_2024

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky