Vážení spoluobčania,

po konzultácii s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Senci Vám oznamujeme,  že zavedením nového názvu ulice a pridelením orientačného čísla v registri adries sa stali naše občianske preukazy neplatnými, preto máme povinnosť si doklad totožnosti vymeniť.  Výmena občianskeho preukazu je bezplatná, ak si neuplatníme požiadavku na skrátenú lehotu o  jeho vydanie   (do 2 dní . )

  • 15 zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch

Povinnosti na úseku občianskych preukazov

(1)

Občan je povinný

a)

požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti skôr vydaného občianskeho preukazu,

——————————————————————————————————————————

V zmysle prechodných ustanovení súvisiacich s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID 19  platí:

  • 19a zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch

(1)

Ministerstvo alebo zastupiteľský úrad môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydávanie občianskych preukazov.

(2)

Platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynie počas krízovej situácie

  1. a) od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
  2. b) od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  3. c) od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
  4. d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania.

(3)
Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti podľa odseku 2 sa neuplatňuje lehota podľa § 7 ods. 2.

(4)

Počas krízovej situácie je doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel oslobodené od správneho poplatku.