Informácia o Návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1/2022, ktoré nepodlieha verejnému pripomienkovému konaniu
Navrh_RO_012022_na_vedomie