Návrh_VZN_6_2023_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady