Zápisnica z volebného okrsku č 1 - voľby NRSR 2023