Zápisnica z volebného okrsku č. 2 - voľby NRSR 2023