Zápisnica z volebného okrsku č. 3 - voľby NRSR 2023