OU-SC-OSZP-2021006346KK-20Ke_oznamenie o zacati kolaudacneho konania_Dopravna a technicka infrastruktura IBV Miloslavov Alzbetin Dvor_ objekty SO-02, SO-03, SO-04, SO-05