OU-SC-OSZP-2023-001317-011_stavebné povolenie_So 01 prepojovací chodník OC Miloslavov a dažďová kanalizácia_Technická infraštruktúra Obec Miloslavov, cesta III-1054