Oznam k umiestňovaniu volebných plagátov – voľby Europarlament 2024