Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Ulice v okrsku č. 1

Ulice v okrsku č. 2

Ulice v okrsku č. 3