Na základe žiadosti Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.06.2020 o súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 žiadame všetkých občanov prichádzajúcich na územie Slovenskej Republiky z rizikových krajín, prevažne však z Veľkej Británie, hlásiť svoj príchod na územie Slovenskej Republiky a informovať o tejto skutočnosti príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dodržiavať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva č. OLP/4739/2020 a č. OLP5089/2020.Sucinnost_opatrenia_COVID