Zmeny a doplnky ÚPN Dunajska Luzna c.7 rok 2022_Oznamenie o zahajeni verejneho prerokovania