Zmeny a doplnky ÚPN Donajska Luzna c.7 rok 2022_Oznamenie o zahajeni verejneho prerokovania