oznámenie o zacatí stavebného konania_4843-8923-2020_IBV Alzbetka v Allzbetinom dvore_objekty NN pripojky verejne osvetlenie detske ihrisko